Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

Plastik sektöründe her geçen gün istikrarla büyüyen, yenilikçi, güvenilir, ürün pazarlama ve dağıtımında üretici firmaların ve satış noktalarının tercih ettiği, hizmet kalitesinden şüphe duyulmayan bir marka olmak; iç ve dış müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için, sektörel gelişmeleri takip eden ve uygulayan, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, yasalara ve çevreye saygılı, güvenilir ve kalitesinden ödün vermeyen bir kuruluş olarak faaliyetlerimizi sürdürmektir.

 
Bu hedefimize ulaşmak ve sürekliliğini sağlamak için;
 
  • Müşterilerimizin taleplerini dönemsel olarak sorgulayıp, gerekli hizmet/ürün farklılaştırmalarını yapmayı ve beklentilerine uygun çözümler üretebilmek için olumlu olumsuz tüm müşteri geri bildirimlerini dikkate alarak hareket etmeyi,
  • Her hangi bir ayrım gözetmeden, kuruluşumuzun tüm birimlerinde, ilgili göreve en uygun insanların istihdamını sağlayarak, çalışanlarımızın memnuniyetini ve kurumsal bağlılıklarını arttırmayı
  • Çalışanlarımızın kendilerini geliştirmelerine imkan tanıyıp, ihtiyaçları doğrultusunda planlanmış eğitim faaliyetleri ile yetkinliklerini arttırmayı
  • Tedarikçilerimizle yaptığımız işbirliğinin gelişimini ve sürekliliğini destekleyen satın alma politikaları izlemeyi
  • İletişim araçlarını etkin kullanarak müşterilerimizin, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve kamu kuruluşlarının katkılarını sağlamayı ve karşılıklı, sürekli öğrenen bir organizasyona sahip olmayı,
  • Tüm birimlerimiz arasında etkin bir iletişim ve bilgi paylaşım sistemi kullanarak, doğru bilgi akışını sağlamayı ve tüm ilgililere doğru bilgiyi, doğru zamanda, doğru şekilde sunmayı
  • Hizmetlerimizi gerçekleştirirken ilgili tüm sektörel, ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara uymayı,
İlkelerimiz olarak benimsedik.